UPS pagepic
16 mrt 2017

Nederlandse studenten doen onderzoek naar watersituatie

3 studenten van de hogeschool Windesheim doen gedurende anderhalve maand een onderzoek in opdracht van connect2uganda naar de watersituatie rond Bukomansimbi. Ze verblijven tijdens deze tijd op het project van UP4S. Hieronder vertellen ze zelf iets over hun verblijf:

"Wij zijn een groep van 3 studenten van Hogeschool Windesheim die in het 4e jaar van de studie Civiele Techniek zitten en op dit moment volgen wij de minor Watermanagement.

Vanaf 10 november zijn wij voor 6 weken in Oeganda om voor deze minor een onderzoek uit te voeren in het Bukomansimbi district. Met dit onderzoek willen wij meer duidelijkheid scheppen met betrekking tot het water in het gebied. Het klimaat is sinds enige tijd onderhevig aan veranderingen en dit zal uiteindelijk resulteren in waterschaarste. Dit heeft vervolgens weer een nadelig effect voor de agrarische sector, een belangrijke bron van inkomsten in het land en ook van belang om het concept van de school farms, opgezet door Connect2Uganda (C2U), te behouden.

Het concept van school farms werkt als volgt: Naast dat de kinderen naar school gaan om de gebruikelijke kennis op te doen, leren ze tevens om hun eigen gewassen te verbouwen en te verwerken. Ook wordt hen geleerd hoe ze vee kunnen houden en verzorgen.

Wij zullen tijdens ons onderzoek bekijken wat de mogelijkheden zijn om water op te vangen en/of te verkrijgen en hoeveel dit uiteindelijk zou kunnen opbrengen. Maar ook andere zaken, zoals grondsamenstellingen, de diepte van grondwater en de waterbeschikbaarheid bij de scholen en in het district, zullen we bij ons onderzoek betrekken. Met de verzamelde informatie willen wij vervolgens aanbevelingen gaan doen voor de school farms en het verbeteren van de watersituatie in het Bukomansimbi district.

Dit wordt allemaal gedaan in opdracht van de organisatie C2U en Hogeschool Windesheim. Daarbij worden ook de scholen, Hoys College en Kidsgear, van UP4S bij ons onderzoek betrokken"