Resultaten

"Onze behaalde resultaten in het verleden bieden garanties voor de toekomst... van Oeganda!"

Sinds 2003 is er ontzettend veel gebeurd in en om Kidsgear Primary School en Hoy's College Secondary School.
Hierna een samenvatting:

2003
- Oprichting Stichting UP4S, er wordt begonnen met de opvang van 25 kinderen.

2006
- Hoofdgebouw Kidsgear gereed, er wordt gestart met 6 klassen (circa 180 leerlingen) 

2007 
- Slaaphuizen voor de jongens en meisjes van Kidsgear gereed

2008
- Ondergrondse watertank gereed

2009 
- Eetzaal Kidsgear gereed
- Gebouw kleuterschool Kidsgear gereed
- Het kinderkoor komt voor de eerste keer naar Nederland
- De eerste groep kinderen verlaat Kidsgear Primary School. Er gaan nu ongeveer 300 kinderen naar de basisschool

2010
- Hoofdgebouw Hoys College gereed
- Slaapzalen Kidsgear uitgebreid 

2011
- Start Hoys College met twee klassen (worden er in totaal vier)
- Het kinderkoor komt voor de tweede keer naar Nederland
- Aanleg groentetuin, bouw kippenren en geitenstal op Hoys College

2012
- Slaaphuis jongens Hoys College gereed
- Begonnen met de bouw van het verblijf voor long-term vrijwilligers
- Begonnen met de bouw van het slaaphuis voor de meisjes van Hoy's College
- Begonnen met de bouw van een slaapverblijf voor een aantal leraren

2013
- Slaaphuis meisjes Hoy's College gereed.
- Slaapverblijf aantal leraren gereed
- Verblijf voor long-term vrijwilligers gereed
- Hoy’s College is nu compleet met vier klassen (totaal ongeveer 100 leerlingen)
- Het kinderkoor komt voor derde keer naar Nederland
- Eind 2013: de eerste leerlingen van Hoy's College studeren af

2014
- Begonnen met de bouw van een multifunctionele eetzaal voor Hoy’s College
- Vier leerlingen van Hoy’s college stromen door naar een vervolgopleiding in Masaka (‘advanced level’)
- Er wordt gestart met een uitgebreide groentetuin voor meer variatie in het dieet van de kinderen