UPS pagepic

Resultaten

"Onze behaalde resultaten in het verleden bieden garanties voor de toekomst... van Oeganda!"

Sinds 2003 is er ontzettend veel gebeurd in en om Kidsgear Primary School en Hoy's College Secondary School.

Hierna een samenvatting:

2003
- Oprichting Stichting UP4S, er wordt begonnen met de opvang van 25 kinderen.

2006
- Hoofdgebouw Kidsgear gereed, er wordt gestart met 6 klassen (circa 180 leerlingen) 

2007 
- Slaaphuizen voor de jongens en meisjes van Kidsgear gereed

2008
- Ondergrondse watertank bij Kidsgear gereed

2009 
- Eetzaal Kidsgear gereed
- Gebouw kleuterschool Kidsgear gereed
- Het kinderkoor komt voor de eerste keer naar Nederland
- De eerste groep kinderen verlaat Kidsgear Primary School. Er gaan nu ongeveer 300 kinderen naar de basisschool

2010
- Hoofdgebouw Hoys College gereed
- Slaapzalen Kidsgear uitgebreid 

2011
- Start Hoys College met twee klassen (worden er in totaal zes)
- Bouw slaaphuizen voor de meisjes van Hoy's College
- Aanleg groentetuin, bouw kippenren en geitenstal op Hoys College
- Speeltoestellen voor de kleuters op de basisschool 
- Het kinderkoor komt voor de tweede keer naar Nederland

2012
- Slaaphuis meisjes Hoys College gereed
- Bouw slaaphuizen voor de jongens van Hoy's College
- Begonnen met de bouw van een slaapverblijf voor een aantal leraren

2013
- Afwerking slaaphuizen Hoy's College
- Afwerking slaapverblijf aantal leraren
- Hoy’s College heeft nu vier klassen en is daarmee een volwaardige O-level middelbare school
- Het kinderkoor komt voor de derde keer naar Nederland
- Eind 2013: de eerste leerlingen van Hoy's College (O-level) studeren af

2014
- Begonnen met de bouw van een multifunctionele eetzaal voor Hoy’s College
- Vier leerlingen van Hoy’s college stromen door naar een vervolgopleiding in Masaka (‘advanced level’)
- Er wordt gestart met een uitgebreide groentetuin voor meer variatie in het dieet van de kinderen

2015
- De multifunctionele eetzaal wordt afgebouwd
- Begonnen met de bouw van een laboratorium/bibliotheek voor Hoy’s College
- Het kinderkoor komt voor de vierde keer naar Nederland

2016
- Het laboratorium/bibliotheek wordt verder afgebouwd
- Er worden hoog-rendement kookovens geplaatst op de basis- en de middelbare school
- Er worden twee ondergrondse watertanks voor de opvang van hemelwater gegraven
- Hoys college wordt uitgebreid met de klassen 5 en 6 en is daarmee een volwaardige A-level middelbare school
- Het kinderkoor komt voor de vijfde keer naar Nederland

2017
- Het laboratorium/bibliotheek wordt afgewerkt
- Een van de twee ondergrondse watertanks wordt voorzien van folie en verder afgewerkt
- Alle gebouwen op het terrein van de middelbare school worden voorzien van goten en aangesloten op deze ondergrondse watertank
- Er wordt een nieuwe keuken gebouwd voor de basisschool
- Er wordt gestart met een proeftuin voor alternatieve teelttechnieken
- Er wordt begonnen met bijenteelt
- Er wordt begonnen met de bouw van slaapruimten voor 22 leraren
- Het kinderkoor komt voor de zesde keer naar Nederland