UPS pagepic

Toekomstplannen

Sommigen zeggen: "wat is Oeganda toch een onderontwikkeld land".
Wij zeggen: "wat kan er hier nog veel ontwikkeld worden!".

Met ons project hebben wij al veel plannen die wij hadden gerealiseerd. Zo staat er een kwalitatief goede kleuter-, basis- en middelbare school en zijn er slaapzalen voor de huisvesting van de kinderen. Verder heeft zowel de basis- als de middelbare school een eigen multifunctionele eetzaal met keuken. In de eetzalen kunnen niet alleen de maaltijden worden genuttigd, maar hier kunnen ook examens worden afgenomen en optredens en presentaties worden gehouden. Ook kunnen de gebouwen verhuurd worden aan de lokale gemeenschap om bijeenkomsten te houden.

Ook andere wensen die we hadden zijn voor een belangrijk deel in vervulling gegaan. Zo zijn we begonnen met de aanleg van een eigen groentetuin, waardoor de scholen deels in de eigen voedselbehoefte kunnen voorzien. De proef met een groentetuin voor alternatieve teelttechnieken die in 2017 is gestart, zal daarbij naar verwachting voor extra voedselzekerheid zorgen.

Verder is, door het ministerie van water, bovenop de heuvel van ons projectterrein een grote watertank (van 100 m3) geplaatst. Deze watertank zal als watertoren dienen voor de distributie van (drink)water naar Bukomansimbi en omgeving. Ook onze scholen kunnen van de watertank gebruikmaken. De watertank is inmiddels operationeel en een grote droom van UP4S is hiermee uitgekomen. De scholen zijn nu voorzien van kwalitatief goed water en we zijn dan wat betreft het water voor de scholen (ten behoeve van koken, drinken en wassen) niet meer afhankelijk van regen en van het troebele water beneden in het dal. 

In 2017 is een grote watertank gebouwd, beneden op het terrein van Hoys College. In deze tank wordt het hemelwater opgevangen dat op de daken van de gebouwen op het Hoys College terrein valt. Dit water kan, na zuivering, gebruikt worden als drinkwater en om te koken. Ongezuiverd is het water geschikt voor allerlei doeleinden (wassen, irrigatie). Behalve een water conserverende heeft de watertank ook een erosie bestrijdende functie omdat hiermee voorkomen wordt dat het hemelwater dat op de daken valt ongecontroleerd de heuvel kan afstromen. In 2008 was er al een grote ondergrondse watertank gebouwd op het terrein van Kidsgear, de basisschool.

Ondanks de realisatie van al deze plannen hebben wij voor de verdere ontwikkeling van ons project echter nog wel enkele concrete wensen.

Uitbreiding slaapzalen basis school

De basisschool heeft twee slaaphuizen, één voor de jongens en één voor de meisjes. Toen wij begonnen met het project verbleef een deel van de kinderen intern en ging een deel dagelijks naar huis. Omdat wij gemerkt hebben dat het voor zowel de prestaties van de kinderen als voor hun welbevinden beter is als zij intern zijn, streven wij ernaar alle kinderen intern te laten verblijven. Er is dan geen onderscheid meer tussen ‘dagkinderen’ en ‘kostschoolkinderen’. Ze krijgen dan allemaal  dezelfde behandeling (eten, slapen, ontspanning).

Momenteel gaan er ongeveer 300 kinderen naar de basisschool. In de toekomst kan dit aantal mogelijk groeien tot 450. De bestaande slaapzalen zijn niet berekend op zulke grote aantallen. Daarom hebben wij besloten de bestaande slaaphuizen te bestemmen voor de meisjes, één slaaphuis voor de onderbouw en één slaaphuis voor de bovenbouw. 

Voor de jongens zal er dan één groot slaaphuis moeten worden gebouwd, verdeeld in verschillende compartimenten (voor de onderbouw en de bovenbouw).

Uitbreiding slaapzalen middelbare school

Ook de middelbare school heeft twee slaaphuizen, één voor de jongens en één voor de meisjes. Aanvankelijk hadden wij het voornemen om de middelbare school tot vier klassen te beperken (‘ordinary level’). Door de grote vraag naar een zesjarige opleiding voor middelbaar onderwijs (‘advanced level’) hebben wij in 2016 de klassen 5 en 6 aan de middelbare school toegevoegd.

Bij de middelbare school was het vanaf het begin de bedoeling om alle leerlingen intern te laten verblijven. Momenteel gaan er ongeveer 250 leerlingen naar de middelbare school. In de toekomst zal dit aantal mogelijk groeien tot 450. 

De bestaande slaapzalen zijn niet berekend op zulke grote aantallen. Daarom hebben wij besloten ook bij de middelbare school de bestaande slaaphuizen te bestemmen voor de meisjes. Voor de jongens zal er dan één groot slaaphuis moeten worden gebouwd, verdeeld in verschillende compartimenten, bijvoorbeeld per klas.

Uitbreiding huisvesting leerkrachten

In Oeganda wordt het van een school, zowel een basis- als een middelbare school, verwacht dat het onderdak aan de leerkrachten aanbiedt. De leerkrachten verblijven namelijk gedurende het gehele schooljaar op school en gaan alleen tijdens de vakanties naar huis.

In 2012 is er een slaaphuis voor leerkrachten gebouwd op het terrein van de basisschool. Dit slaaphuis bestaat uit 6 units (een zitkamer en een slaapkamer). Eind 2017 is er begonnen met de bouw van accommodatie voor leerkrachten op het terrein van de middelbare school. Deze accommodatie bestaat uit 22 units (een zit-/slaapkamer). 

Momenteel (2018) zijn er op de basisschool 17 en op de middelbare school 20 leerkrachten. Voor de leerkrachten is er dus accommodatie nodig voor 37 personen. De huidige slaapruimten (6 units) en de slaapruimten die nu gebouwd worden (22 units) zijn onvoldoende voor de huisvesting van alle leerkrachten. Bovendien kan het aantal leerkrachten in de toekomst nog toenemen.

Er is daarom nog behoefte aan een verdere uitbreiding van de accommodatie voor leerkrachten. We denken aan 15 tot 20 units.