Toekomstplannen

Sommigen zeggen: "wat is Oeganda toch een onderontwikkeld land".
Wij zeggen: "wat kan er hier nog veel ontwikkeld worden!".

Met ons project hebben wij al veel plannen die wij hadden gerealiseerd. Zo staat er een kwalitatief goede kleuter-, basis- en middelbare school en zijn er slaapzalen voor de huisvesting van de kinderen. Verder heeft zowel de basis- als de middelbare school een eigen multifunctionele eetzaal met keuken. In de eetzalen kunnen niet alleen de maaltijden worden genuttigd, maar hier kunnen ook examens worden afgenomen en optredens en presentaties worden gehouden. Ook kunnen de gebouwen verhuurd worden aan de lokale gemeenschap om bijeenkomsten te houden.

Ook andere wensen die we hadden zijn voor een belangrijk deel in vervulling gegaan. Zo zijn we begonnen met de aanleg van een eigen groentetuin, waardoor de scholen deels in de eigen voedselbehoefte kunnen voorzien. De plannen met betrekking tot druppelirrigatie, die in 2015 moet worden aangelegd, zullen daarbij naar verwachting voor extra voedselzekerheid zorgen.

Verder is, door het ministerie van water, bovenop de heuvel van ons projectterrein een grote watertank (van 100 m3) geplaatst. Deze watertank zal als watertoren dienen voor de distributie van (drink)water naar Bukomansimbi en omgeving. Ook onze scholen kunnen van de watertank gebruikmaken. De watertank is inmiddels operationeel en een grote droom van UP4S is hiermee uitgekomen. De scholen zijn nu voorzien van kwalitatief goed water en we zijn dan wat betreft het water voor de scholen (ten behoeve van koken, drinken en wassen) niet meer afhankelijk van regen en van het troebele water beneden in het dal. 

Ondanks de realisatie van al deze plannen hebben wij voor de verdere ontwikkeling van ons project echter nog wel enkele concrete wensen.

Watertank

Hoewel er bovenop de heuvel van ons projectterrein een grote watertank is aangebracht, die ook ons project van water zal voorzien, blijft er nog steeds behoefte aan water. In Oeganda kan het weliswaar veel regenen, de regen valt echter niet gelijkmatig over het jaar. Zo kunnen er langdurige perioden van droogte voorkomen waardoor er toch een tekort aan water kan ontstaan voor de groentetuin.

In 2008 is er een grote ondergrondse watertank gebouwd op het terrein van Kidsgear, de basisschool. Op deze watertank zijn daken aangesloten die de watertank vullen. Dit water is tot op heden (2015) gebruikt als consumptiewater. Omdat er in 2015 een grote grote watertank bovenop de heuvel geinstaleerde is zal het consumptiewater daar van worden betrokken. Het water uit de ondergrondse watertank kan dan gebruikt worden voor (druppel)irrigatie van de tuin.

Op Hoys College (de middelbare school) is nog geen grote watertank aanwezig. In 2011 is het hoofdgebouw wel alvast voorzien van dakgoten, waar tijdelijk een kleine plastic tank op aangesloten is. Het plan is om een grote watertank te bouwen bij Hoys College die dan gebruikt kan worden voor de watervoorziening van de tuin. Daarnaast heeft de watertank een erosie bestrijdende functie omdat hiermee voorkomen wordt dat het hemelwater dat op de daken valt ongecontroleerd de heuvel kan afstromen. De kosten van de watertank zijn geraamd op 15.000 euro, waarvan reeds de helft is gedoneerd.

Gebouwen

Laboratorium / Bibliotheek / Kleermakersatelier

Behalve dat het een verplichting is van de Oegandese overheid, is een laboratorium natuurlijk ook vrijwel onmisbaar voor goed middelbaar onderwijs. Het plan is om een gebouw te bouwen waarin een laboratorium, een bibiotheek en een naai-atelier zal komen. Het laboratorium zal gebruikt worden voor scheikunde, biologie en natuurkunde. Er zullen uiteraard ook materialen voor in het lab nodig zijn. Gelukkig is er eind 2011 door bezoekers geld gedoneerd wat aan scheikunde- en biologiematerialen is besteed, een start is dus al gemaakt. Nu nog een aparte ruimte met de juiste faciliteiten.

Ook een bibliotheek hoort tot de eisen van de overheid om het eindexamen te mogen afnemen. Maar een bibliotheek betekent ook een plek om rustig te werken en te lezen voor de studenten, eigenlijk een onmisbare plek dus. Daarnaast zal hier ook een naaiatelier in gehuisd worden. Kleermaken is één van de praktijkvakken die we zo snel mogelijk aan de studenten willen aanbieden

Elke ruimte moet 10m x 10m worden en de kosten voor dit mulitfunctionele gebouw zijn geraamd op 45.000 euro.

Klik hier voor de bouwtekening.

Gebouwen voor praktijkvakken

We hebben voor ogen om de leerlingen van de middelbare school, Hoys College, zo veel mogelijk praktisch op te leiden. Hiervoor hebben we aparte ruimtes nodig omdat hier vaak aparte machines voor benodigd zijn. Dit zijn ze:
1) Gebouw voor houtbewerking
2) Gebouw voor metaalbewerking / electro
3) Gebouw voor metselen

Elk gebouw moet 10x15 worden en kost ongeveer 15.000 euro per stuk.

Klik hier voor de bouwtekening.