UPS pagepic

Bukomansimbi

Deze plaats staat centraal binnen UP4S, hier zijn onze scholen en wonen veel van onze kinderen.

In Bukomansimbi wonen circa 1.500 mensen. In de omgeving (binnen een straal van ongeveer 10 km) van Bukomansimbi bevinden zich nog enkele kleinere dorpjes. Het is het enige dorp in de omgeving dat sinds 2008 voorzien is van elektriciteit (die overigens niet erg betrouwbaar is). Sinds kort is er ook stromend water verkrijgbaar (ook niet erg betrouwbaar). De woningen in Bukomansimbi zijn veelal gebouwd met behulp van lokaal gebakken stenen en zijn voorzien van een golfplaten dak. In de dorpjes in de omgeving wonen de mensen vaak nog in lemen hutten. De mensen leven veelal van landbouw en van kleinschalige handel.

Met name in de laatste tien jaar heeft Bukomansimbi zich ontwikkeld, zo zijn er steeds meer winkels gekomen en is er in 2009 een bank geopend. Sinds 2010 heeft Bukomansimbi zich afgescheiden van Masaka district en is nu een autonoom district.

Begin 2012 is er een afdeling van de rotary club opgericht. In samenwerking met de rotary club in Engeland is een project opgestart om naast Bukomansimbi town, ook de omgeving te voorzien van goed water binnen ieders bereik. Als dit project een succes wordt, zal dit een (grootschaliger) vervolg krijgen.

Kortom, er zijn volop ontwikkelingen!

Sinds 2010 heeft Bukomansimbi zich afgescheiden van Masaka district en is nu een autonoom district. Sindsdien zijn de grondprijzen bijna verdubbeld, een indicatie dat er investeringen verwacht worden.

Een project van deze omvang heeft natuurlijk invloed op het dorpsleven. Het is onze bedoeling de dorpsbewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het project. Te denken valt aan werkzaamheden waar we hen voor in kunnen huren, zoals bij de bouw, aanleg van de tuin, naaien van kleding, etc.

Daarnaast zijn er ook plannen om de weg van Masaka naar Bukomansimbi volledig te asfalteren (nu is dat tot ongeveer de helft het geval). Ook dit zal een belangrijke impuls geven voor de lokale economie.