UPS pagepic

De kinderen

Onze doelstelling is om Oegandese wees- en kansarme kinderen van 3 t/m 18 jaar een warm thuis en een goede schoolopleiding te bieden.

Wij streven ernaar de kinderen zo veel mogelijk praktische kennis mee te geven zodat ze later goed voor zichzelf kunnen zorgen. Een belangrijk uitgangspunt is dat we de kinderen willen opvoeden tot jonge mensen die trots zijn op hun eigen land en hier ook goed weten te (over)leven.

Binnen UP4S onderscheiden we drie categorieën kinderen.

1) In de eerste plaats zijn er de tehuiskinderen. Dit zijn kinderen waarvoor UP4S de verzorging meestal helemaal op zich genomen heeft. Het zijn weeskinderen of kinderen uit incomplete (arme) gezinnen. Zij ontvangen (gezinsvervangende) huisvesting, kleding, voeding en onderwijs. Zij worden kindspecifiek gesponsord.

2) In de tweede plaats zijn er de kinderen-van-ver. Zij wonen ook in hun eigen gezin, maar de loopafstand naar de school is te groot om dagelijks heen en terug naar school te gaan. Deze kinderen worden in het slaaphuis opgevangen. Zij gaan alleen tijdens de vakanties naar huis. (NB Dit is heel normaal in Oeganda.)

3) En in de derde plaats zijn er de dorpskinderen. Zij wonen in hun eigen gezin en ontvangen van UP4S onderwijs. Zij komen en gaan dus dagelijks van en naar huis.

Voor kinderen-van-ver en dorpskinderen wordt van de ouders afhankelijk van hun financiële omstandigheden een schoolbijdrage verwacht. Dit omdat onze visie is dat ouders/verzorgers zelf ook (een deel van de) de kosten van het onderwijs voor hun rekening moeten nemen. Omdat dit meestal niet toereikend is worden deze kinderen vaak ook kindspecifiek gesponsord.

Meer informatie over sponsoring is hier te vinden.