UPS pagepic

Outreach Teaching Project

Wij voelen het als onze missie om de kwaliteit van het onderwijs van onze scholen te verbeteren.

En niet alleen onze eigen scholen, maar ook de scholen in het district. Het doel hiervan is om niet twee scholen te creëren die ver boven de rest uitsteken, maar de gehele regio hiervan te laten profiteren.

In 2011 is er een bijscholingsproject afgerond dat was gekoppeld aan de basisschool van de stichting UP4S, Kidsgear Primary School.

Het doel van het bijscholingsproject (genaamd Outreach Teaching Project Bukomansimbi) was om het succesvolle onderwijsconcept van stichting UP4S te delen met de overheidsscholen in Bukomansimbi en samen te werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs op deze scholen.

Om dit doel te bereiken waren er zeven leerkrachten geselecteerd die pas afgestudeerd waren aan de pabo in de omgeving van Bukomansimbi. Deze jonge leerkrachten volgden in januari 2011 een training samen met de leerkrachten van Kidsgear Primary School. Na deze training hebben zeven leerkrachten stage gelopen op Kidsgear P/S. Eind april hebben deze zeven leerkrachten een training gevolgd samen met zeven leerkrachten afkomstig van overheid- en privéscholen uit de buurt. De zeven pas afgestudeerde leerkrachten werden gekoppeld aan deze zeven buurt- leerkrachten en zijn na de training uitgezet op de overheid en privéscholen in de omgeving van Bukomansimbi. Op deze scholen zijn zij vervolgens bezig het nieuwe onderwijsconcept in te voeren. De pas afgestudeerde leerkrachten functioneren als extra leerkracht en hebben extra onderwijsmiddelen ter beschikking gekregen om het onderwijsconcept uit te kunnen voeren.

Op Kidsgear Primary School was een tutor aanwezig die de ontwikkelingen van de leerkrachten en de onderwijspraktijk observeerde en evalueerde. Regelmatig vond er supervisie plaats. Daarnaast werd er een expertisecentrum ingericht met onderwijsmaterialen, lesboeken, leermiddelen, lesvoorbeelden enz. De tutor had continue contact met de coördinator van dit project.