UPS pagepic

Kidsgear Primary School

De naam van de basisschool is "Kidsgear Primary School". Met deze naamgeving willen wij blijk geven van onze dank voor een bijzondere bijdrage van een sponsor ten behoeve de bouw.

In 2006 werd de basisschool, genaamd Kidsgear, geopend. Hiervóór gingen de sponsorkinderen van UP4S naar een andere school in Bukomansimbi. Maar met de opening van een eigen basisschool ging een lang gekoesterde wens van de stichting in vervulling. Nu konden de sponsorkinderen naar een eigen school! 

Op Kidsgear wordt kleuter- en basisonderwijs gegeven in 9 groepen. Er wordt lesgegeven in klassen van maximaal 35 kinderen. In 2009 is een programma gestart om de leerkrachten te trainen in het cooperatief leren.

Het gebouw

Op 28 januari 2006 werd het schoolgebouw geopend. Het staat net buiten Bukomansimbi en is heel mooi en vrij gelegen tegen een heuvel met een prachtig uitzicht op de omgeving. Dat reeds in 2005 een eigen schoolgebouw kon worden gebouwd en in januari 2006 geopend, is te danken aan de verrassende hulp van een geweldige sponsor. Ineens was het geld er en kon de school gebouwd worden. Daarbij hebben we ook gebruik gemaakt van het "Geldverdubbelingsprogramma" van Edukans. Het schoolgebouw heeft in totaal acht leslokalen, daarnaast zijn er drie werkruimten ten behoeve van schoolleiding, administratie en vrijwilligers/stagiairs. In 2009 is er een apart schoolgebouw geopend voor de kleuterklassen. Naast de schoolgebouwen bevinden zich op het terrein twee slaaphuizen. De gemeenschappelijke ruimte wordt gebruikt als eetzaal en bijeenkomsten.

Kidsgear Hoofdgebouw

Onderwijsvisie

Anders dan op de meeste scholen in Oeganda zal het accent bij onze school liggen op ontwikkelingsgericht onderwijs. Het kind staat bij ons voorop. Natuurlijk werken we wel vanuit de Oegandese cultuur en dit zal duidelijk te merken zijn aan vakken als drama, muziek en dans. Met hulp van vrijwilligers worden de lokale leerkrachten gecoacht. Het belangrijkste daarbij is dat de leerkrachten gaan leren om elk kind belangrijk te achten. Gewoonlijk is in de Oegandese scholen leren alleen voor de slimme kinderen en blijven de langzame kinderen achter omdat ze geen aandacht van de leraar krijgen.

Op onze school willen we alle leerlingen een kans geven.
Het motto van onze school is dan ook: "ALLE KINDEREN TELLEN"

Het onderwijs in Oeganda is qua opzet vergelijkbaar met dat van Nederland. Er zijn twee kleuterklassen en 7 primary-klassen. In een overzicht ziet dat er zo uit:

Nederland  
Uganda
Groep 1 Baby class
Groep 2 Top class
Groep 3 Class P1
Groep 4 Class P2
Groep 5 Class P3
Groep 6 Class P4
Groep 7 Class P5
Groep 8 Class P6
  Class P7

De praktijk

De ‘gewone’ Oegandese scholen kennen leerlingen-aantallen van 80 tot 100 per klas. Dat is dan ook een van de problemen van dit onderwijs, waarbij de onderwijzer frontaal les geeft aan leerlingen die in de regel niet over school-boeken beschikken. Afgezien van de kwaliteit van dergelijk onderwijs betekent dit dat er alleen kansen zijn voor de meer begaafde leerlingen maar voor veel andere leerlingen betekent dat kansloosheid!

Onze school behoort in Oeganda tot de categrie ‘private-schools’. De school mag binnen de grenzen van de voorschriften van de overheid haar onderwijs op eigen wijze aanbieden. Het motto van onze school is: ‘all children count’. In de praktijk betekent dit dat wij hebben gekozen voor maximaal 35 leerlingen per klas. Maar het betekent vooral dat wij van onze (locale) onderwijzers verwachten dat zij kind-gericht les geven. Dit is een voor Oegandees onderwijs onbekend uitgangspunt.

Het gevolg hiervan is dat wij veel moeite moeten doen om de juiste leerkrachten te vinden maar ook dat voortdurend gezorgd moet worden voor deskundige training en begeleiding vanuit Nederland. Ons uitgangspunt daarbij is wel dat locale leerkrachten het werk doen – Nederlanders mogen het niet overnemen! – maar dat wij met continuïteit zorgen voor deskundige training en coaching vanuit Nederland. Wij kunnen dat doen met hulp van vrijwilligers – deskundigen voor korte of lange tijd aanwezig op het project – en stagiairs – onderwijsstudenten die meestal voor een periode van drie maanden op het project locale onderwijzers assisteren of remedial-teaching aanbieden aan kinderen met achterstand.

Het onderwijs in Oeganda is Engelstalig. Dat betekent, zeker voor een dorpsomgeving als van Bukomansimbi met als voertaal het Luganda, dat er al direct in de kleuterklassen hard aan gewerkt moet worden de kinderen Engels te leren. Heel belangrijk... want testen en examens binnen het primary-onderwijs zijn allemaal in het Engels gesteld! Uit ervaring weten wij nu reeds hoe belangrijk de hulp hierbij van onze vrijwilligers en stagiairs is.