UPS pagepic

Vertellen op school

Voor uw school bieden wij een vertelprogramma aan.

In het kader van de manifestatie ‘Kids4WE, die door enthousiaste mensen uit het Openbaar Basisonderwijs van Deventer georganiseerd werd in 2005-2006, kreeg UP4S de vraag om op basisscholen te komen vertellen. Een van de eerste scholen waar dat gebeurde was de OBS Kolmenscate.

Als resultaat daarvan is een vertelprogramma ontwikkelt. Sylvia vertelt daarin aan de hand van grote foto’s over kinderen van Afrika. Zij doet dat liefst in de kring van de groep en probeert daarbij ook kinderen van Nederland en Afrika en de diverse huidskleuren enz dichter bij elkaar te brengen. Ook voor uw school bieden wij dit vertelprogramma aan.
UP4S is erg blij met deze mogelijkheid om haar naam en kinderen van Afrika onder de aandacht te brengen. Natuurlijk is een van de doelstelling daarbij dat er ook een financiële opbrengst moet zijn. Van de zijde van UP4S wordt een of meer dagdelen beschikbaar gesteld.

In Sylvia Mbabazi heeft UP4S een geweldige ambassadeur die keer op keer de kinderen enthousiast weet te maken.

Scholen kunnen een dergelijk vertel- en informatieprogramma opnemen in bijvoorbeeld een project bestaande uit leerlingenactiviteiten en vertelprogramma en dat afsluit met een ouderpresentatie. Zo breng je niet alleen kinderen uit Nederland en Afrika dichter bij elkaar, maar ook de relatie kind–ouder–school krijgt een kik!
UP4S verwacht als tegenprestatie een (deel van de) financiële opbrengst en de mogelijkheid haar informatie-flyer uit te reiken.

Hebt u voor uw school belangstelling. Neem dan contact met ons op. Wij komen graag met u overleggen. Wij zijn zeer flexibel en nieuwsgierig naar mogelijkheden, die wij nog niet gezien hebben. Samen met u bedenken we een programma.

Scholen die reeds gebruik maakten van ons vertelprogramma zijn: 

OBS Kolmenscate te Deventer
PABO-Saxion te Deventer
PCBS Beatrixschool te Doetinchem
PCBS Het Kompas te Doetinchem
Pr. Maurits Daltonschool te Deventer
Oranjeschool te Vroomshoop
CBS Nieuwoord te Vroomshoop
Kennedyschool te Vroomshoop
De Linde-school te Vroomshoop
OBS De Hasselbraam te Leiderdorp

Neem contact met ons op