De resultaten

'Onze behaalde resultaten in het verleden bieden
garanties voor de toekomst... van Oeganda!'

Sinds 2003 is er ontzettend veel gebeurd in en om Kidsgear Primary School en Hoy's College Secondary School.

2003

 • Oprichting Stichting UP4S, er wordt begonnen met de opvang van 25 kinderen.

2006

 • Hoofdgebouw Kidsgear gereed, er wordt gestart met 6 klassen (circa 180 leerlingen) 

2007

 • Slaaphuizen voor de jongens en meisjes van Kidsgear gereed

2008

 • Ondergrondse watertank bij Kidsgear gereed.

2009

 • Eetzaal Kidsgear gereed
 • Gebouw kleuterschool Kidsgear gereed
 • Het kinderkoor komt voor de eerste keer naar Nederland
 • De eerste groep kinderen verlaat Kidsgear Primary School. Er gaan nu ongeveer 300 kinderen naar de basisschool.

2010

 • Hoofdgebouw Hoys College gereed
 • Slaapzalen Kidsgear uitgebreid 

2011

 • Start Hoys College met twee klassen (worden er in totaal zes)
 • Bouw slaaphuizen voor de meisjes van Hoy's College
 • Aanleg groentetuin, bouw kippenren en geitenstal op Hoys College
 • Speeltoestellen voor de kleuters op de basisschool
 • Het kinderkoor komt voor de tweede keer naar Nederland

2012

 • Slaaphuis meisjes Hoys College gereed
 • Bouw slaaphuizen voor de jongens van Hoy's College
 • Begonnen met de bouw van een slaapverblijf voor een aantal leraren

2013

 • Afwerking slaaphuizen Hoy's College
 • Afwerking slaapverblijf aantal leraren
 • Hoy’s College heeft nu vier klassen en is daarmee een volwaardige O-level middelbare school
 • Het kinderkoor komt voor de derde keer naar Nederland
 • Eind 2013: de eerste leerlingen van Hoy's College (O-level) studeren af

2014

 • Begonnen met de bouw van een multifunctionele eetzaal voor Hoy’s College
 • Vier leerlingen van Hoy’s college stromen door naar een vervolgopleiding in Masaka (‘advanced level’)
 • Er wordt gestart met een uitgebreide groentetuin voor meer variatie in het dieet van de kinderen

2015

 • De multifunctionele eetzaal wordt afgebouwd
 • Begonnen met de bouw van een laboratorium/bibliotheek voor Hoy’s College
 • Het kinderkoor komt voor de vierde keer naar Nederland

2016

 • Het laboratorium/bibliotheek wordt verder afgebouwd
 • Er worden hoog-rendement kookovens geplaatst op de basis- en de middelbare school
 • Er worden twee ondergrondse watertanks voor de opvang van hemelwater gegraven
 • Hoys college wordt uitgebreid met de klassen 5 en 6 en is daarmee een volwaardige A-level middelbare school
 • Het kinderkoor komt voor de vijfde keer naar Nederland

2017

 • Het laboratorium/bibliotheek wordt afgewerkt
 • Een van de twee ondergrondse watertanks wordt voorzien van folie en verder afgewerkt
 • Alle gebouwen op het terrein van de middelbare school worden voorzien van goten en aangesloten op deze ondergrondse watertank
 • Er wordt een nieuwe keuken gebouwd voor de basisschool
 • Er wordt gestart met een proeftuin voor alternatieve teelttechnieken
 • Er wordt begonnen met bijenteelt
 • Er wordt begonnen met de bouw van slaapruimten voor 22 leraren
 • Het kinderkoor komt voor de zesde keer naar Nederland

2018

 • Het laboratorium/bibliotheek wordt verder afgewerkt
 • De tweede ondergrondse watertank wordt voorzien van folie en verder afgewerkt
 • De bouw van slaapruimten voor 22 leraren wordt voortgezet, 6 worden er voltooid
 • Het kinderkoor komt voor de zevende keer naar Nederland

2019

 • Het laboratorium/bibliotheek is eindelijk gereed
 • De twee ondergrondse watertanks functioneren volledig
 • De bouw van slaapruimten voor 22 leraren wordt voortgezet, 10 worden er voltooid
 • Het kinderkoor komt voor de achtste keer naar Nederland

2020

 •  2020 was een moeilijk jaar. Direct aan het begin van het schooljaar (in maart) werd de wereld getroffen door de coronapandemie. De nationale regering van Oeganda heeft toen alle scholen gesloten. Dit heeft het gehele kalenderjaar geduurd. Als gevolg hiervan konden de kinderen niet naar school en kwam er geen schoolgeld vanuit Oeganda binnen.
 • De vaste lasten (energie, huur, salarissen e.d.) zijn echter wel voor een groot deel doorgegaan.
 • Ook de tournee van het kinderkoor door Nederland, die al volledig was gepland en waarvoor behoorlijk wat kosten waren gemaakt, kon helaas niet doorgaan. Hierdoor is de stichting veel inkomsten misgelopen.
 • Aan het eind van het jaar bleek er een behoorlijke schuld te zijn opgebouwd. Gelukkig hebben we een sponsor gevonden die deze schuld voor een groot deel op zich heeft genomen.
 • Als gevolg van de coronacrisis hebben er geen bouwactiviteiten in 2020 plaats gevonden.

Volg ons op Facebook en Instagram:

wil je meer informatie?

Heb je vragen of wil je gewoon eens praten over UP4US stuur dan je naam, mailadres en telefoonnummer. Wij bellen je dan terug.

Contact

Stichting Up4s
Lijster 13
7423 EG Deventer
Telefoon  06  307 72 723
MAIL
IBAN: NL61INGB0009514816
KvK: 08 11 37 32

Privacy Statement en Cookieverklaring

©  2021 Stichting Uganda Primary and Secondary School Support Scheme (UP4S)   |   info@up4s.nl   |  Webdesign: onisontwerp.nl