Toekomstplannen

Toekomstplannen van UP4S

Sommigen zeggen: "wat is Oeganda toch een onderontwikkeld land".
Wij zeggen: "wat kan er hier nog veel ontwikkeld worden!".

Met ons project hebben wij al veel plannen die wij hadden gerealiseerd. Zo staat er een kwalitatief goede kleuter-, basis- en middelbare school en zijn er slaapzalen voor de huisvesting van de kinderen. Verder heeft zowel de basis- als de middelbare school een eigen multifunctionele eetzaal met keuken. In de eetzalen kunnen niet alleen de maaltijden worden genuttigd, maar hier kunnen ook examens worden afgenomen en optredens en presentaties worden gehouden. Ook kunnen de gebouwen verhuurd worden aan de lokale gemeenschap om bijeenkomsten te houden.

Ook andere wensen die we hadden zijn voor een belangrijk deel in vervulling gegaan. Zo zijn we begonnen met de aanleg van een eigen groentetuin, waardoor de scholen deels in de eigen voedselbehoefte kunnen voorzien. De proef met een groentetuin voor alternatieve teelttechnieken die in 2017 is gestart, zal daarbij naar verwachting voor extra voedselzekerheid zorgen.

Verder is, door het ministerie van water, bovenop de heuvel van ons projectterrein een grote watertank (van 100 m3) geplaatst. Deze watertank zal als watertoren dienen voor de distributie van (drink)water naar Bukomansimbi en omgeving. Ook onze scholen kunnen van de watertank gebruikmaken. De watertank is inmiddels operationeel en een grote droom van UP4S is hiermee uitgekomen. De scholen zijn nu voorzien van kwalitatief goed water en we zijn dan wat betreft het water voor de scholen (ten behoeve van koken, drinken en wassen) niet meer afhankelijk van regen en van het troebele water beneden in het dal. 

In 2017 is een grote watertank gebouwd, beneden op het terrein van Hoys College. In deze tank wordt het hemelwater opgevangen dat op de daken van de gebouwen op het Hoys College terrein valt. Dit water kan, na zuivering, gebruikt worden als drinkwater en om te koken. Ongezuiverd is het water geschikt voor allerlei doeleinden (wassen, irrigatie). Behalve een water conserverende heeft de watertank ook een erosie bestrijdende functie omdat hiermee voorkomen wordt dat het hemelwater dat op de daken valt ongecontroleerd de heuvel kan afstromen. In 2008 was er al een grote ondergrondse watertank gebouwd op het terrein van Kidsgear, de basisschool.

Ondanks de realisatie van al deze plannen hebben wij voor de verdere ontwikkeling van ons project echter nog wel enkele concrete wensen.

Uitbreiding huisvesting leerkrachten
In Oeganda wordt het van een school, zowel een basis- als een middelbare school, verwacht dat het onderdak aan de leerkrachten aanbiedt. De leerkrachten verblijven namelijk gedurende het gehele schooljaar op school en gaan alleen tijdens de vakanties naar huis.

In 2012 is er een slaaphuis voor leerkrachten gebouwd op het terrein van de basisschool. Dit slaaphuis bestaat uit 6 units (een zitkamer en een slaapkamer). Eind 2017 is er begonnen met de bouw van accommodatie voor leerkrachten op het terrein van de middelbare school. Deze accommodatie bestaat uit 22 units (een zit-/slaapkamer). 

Momenteel (2018) zijn er op de basisschool 17 en op de middelbare school 20 leerkrachten. Voor de leerkrachten is er dus accommodatie nodig voor 37 personen. De huidige slaapruimten (6 units) en de slaapruimten die nu gebouwd worden (22 units) zijn onvoldoende voor de huisvesting van alle leerkrachten. Bovendien kan het aantal leerkrachten in de toekomst nog toenemen.

Er is daarom nog behoefte aan een verdere uitbreiding van de accommodatie voor leerkrachten. We denken aan 15 tot 20 units.

Uitbreiding basisschool
We zijn in 2006 begonnen met de basisschool (Kidsgear). Hier gaan ongeveer 300 kinderen naartoe. Onze stichting was vanaf het begin gericht op het bieden van kansen aan kansarme kinderen. Dat zijn kinderen die zonder financiële ondersteuning niet naar school kunnen. Een groot deel van de kinderen op de basisschool is dan ook kansarm en de familie is niet in staat om schoolgeld voor hen te betalen.

Sinds de eerste kinderen van de basisschool zijn gekomen (eind 2009) is gebleken dat ze goed presteren op het nationale examen (vergelijkbaar met de CITO-toets in Nederland). En de prestaties zijn in de loop van de jaren alleen maar verbeterd.

De basisschool heeft daardoor een goede naam gekregen in de regio en veel ouders hebben zich in de loop van de tijd gemeld met de vraag of hun kind ook naar Kidsgear zou kunnen. Door de beperkte capaciteit van de school hebben we echter veel ouders (en hun kinderen) teleur moeten stellen.

Om toch aan deze vraag te kunnen voldoen, en om het project meer zelfvoorzienend te laten worden, hebben wij besloten een tweede gebouw voor de basisschool te bouwen. Dit gebouw is bedoeld voor kansrijke kinderen, dus van ouders die schoolgeld kunnen betalen. Deze kansrijke kinderen dragen bij aan een verbetering van de financiële situatie van het project, waardoor het op termijn zelfvoorzienend kan worden.

Begin 2021 heeft zich een sponsor bereid verklaart de kosten voor de bouw en inrichting van dit tweede gebouw te dragen. In maart 2021 zijn wij begonnen met de bouw en aan het eind van 2021 hopen we het gebouw te kunnen voltooien. In 2022 kan het tweede schoolgebouw dan in gebruik genomen worden.

Volg ons op Facebook en Instagram:

wil je meer informatie?

Heb je vragen of wil je gewoon eens praten over UP4US stuur dan je naam, mailadres en telefoonnummer. Wij bellen je dan terug.

Contact

Stichting Up4s
Lijster 13
7423 EG Deventer
Telefoon  06  307 72 723
MAIL
IBAN: NL61INGB0009514816
KvK: 08 11 37 32

Privacy Statement en Cookieverklaring

©  2021 Stichting Uganda Primary and Secondary School Support Scheme (UP4S)   |   info@up4s.nl   |  Webdesign: onisontwerp.nl

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.
ga verder