Onze organisatie
Oprichting

Op 17 februari 2003 is de Stichting Uganda Primary and Secondary School Support Scheme (UP4S) opgericht door de Oegandese Sylvia Mbabazi uit Deventer.

Doel van deze stichting: 
De stichting heeft ten doel: het ondersteunen, bevorderen en/of opnieuw tot ontwikkeling brengen van het primair en secundaire onderwijs in de Republiek Oeganda en het verbeteren van de sociaal maatschappelijke situatie aldaar, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks en zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Verwezenlijken van het doel door:

 • Betalen van schoolgeld en het kopen van schoolmiddelen voor kinderen uit een sociaal-economische achterstandsituatie;
 • Ondersteuning van het primaire en secundaire onderwijs in de ruimste zin van het woord;
 • Adviseren inzake onderwijsprogramma’s en methodes;
 • Uitzenden van opbouwwerkers, kaderleden en andere personen met specifieke vaardigheden;
 • Opzetten van uitwisselingsprogramma’s voor deskundigheidsbevordering;
 • Samenwerken met aanverwante organisaties in Nederland en Oeganda.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:   

 • Het door de oprichter tot verwezenlijking van het doel van de stichting toegekende vermogen;
 • Subsidies en donaties;
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • Alle andere verkrijgingen en baten.
  Het bestuur van de stichting:
Sylvia Mbabazi 

Voorzitter

Frank Rus

Penningmeester

Laurence Appelman

Secretaris

Beloningsbeleid

In Nederland werkt stichting Up4s uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. De kosten die in Nederland worden gemaakt hebben betrekking op kosten voor beheer (bank- en portokosten, inschrijfkosten Kamer van Koophandel, accountant, huur opslagruimte voor te verzenden goederen e.d.) en op PR (bijvoorbeeld het laten drukken van informatiemateriaal, DVD’s, kosten website e.d.).
Uit de jaarrekeningen over de periode 2004 tot 2019 blijkt dat de jaarlijkse kosten die in Nederland worden gemaakt gemiddeld 2,3% van de jaarlijkse inkomsten van de stichting bedragen. Hiermee wordt ruim voldaan aan de eis die de Belastingdienst stelt aan een ANBI.

Contactgegevens Stichting Up4s

Lijster 13, 7423 EG Deventer
Telefoon 06  307 72 723
info@up4s.nl
IBAN: NL61INGB0009514816
KvK: 08 11 37 32

De Stichting Up4s is door de Belastingdienst per 1 januari 2008 erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling):
Fiscaalnummer: 8121 78 191 (RSIN)
Dossiernummer: 520503

Financiën / jaarrekeningen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Volg ons op Facebook en Instagram:

wil je meer informatie?

Heb je vragen of wil je gewoon eens praten over UP4US stuur dan je naam, mailadres en telefoonnummer. Wij bellen je dan terug.

Contact

Stichting Up4s
Lijster 13
7423 EG Deventer
Telefoon  06  307 72 723
MAIL
IBAN: NL61INGB0009514816
KvK: 08 11 37 32

Privacy Statement en Cookieverklaring

©  2021 Stichting Uganda Primary and Secondary School Support Scheme (UP4S)   |   info@up4s.nl   |  Webdesign: onisontwerp.nl